PRIVACY VERKLARING

Stichting SPOKEN, gevestigd aan Posthumalaan 1, 3072 AG in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Stichting SPOKEN
Posthumalaan 1
3072 AG Rotterdam
www.spoken.fm
e: info@spoken.fm
t: +31104960151

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting SPOKEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je een profiel hebt aangemaakt op Spoken.fm en/of omdat je je eens in hebt geschreven voor de SPOKEN Awards. Hieronder vond je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel wat je hebt aangemaakt op onze website omdat je je hebt ingeschreven voor de SPOKEN Awards of doordat je met ons hebt gecorrespondeerd.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Stichting SPOKEN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is over de evenementen en/of diensten van stichting SPOKEN.
 • Om contact met je op te nemen met informatie over je online profiel op Spoken.fm.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stichting SPOKEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Deelnemer inschrijving awards > 5 jaar
 • Profiel Spoken.fm > totdat iemand profiel verwijdert
 • Google analytics > 24 maanden
 • Maildres Mailchimp > totdat iemand zich uitschrijft

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting SPOKEN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Stichting SPOKEN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting SPOKEN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben we al toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting SPOKEN. Mail voor vragen over je persoonsgegevens of verzoek tot verwijderen ervan naar info@spoken.fm.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting SPOKEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spoken.fm.

CONTACT

Heb je een vraag?

Ben jij een artiest? Wil je een evenement organiseren? Of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op!
info@spoken.fm