Dalit Lymor

poetry storytelling

Dalit

Share this!

Linksvan Dalit Lymor

Ik ben Dalit, 24 jaar oud en zit nu in mijn afstudeerjaar van de Willem de Kooning Academie waar ik een opleiding volg in illustratie. Beeld en taal hebben me altijd geïnteresseerd, omdat ik vind dat die twee zo goed op elkaar aansluiten. Mijn teksten gaan vaak over onderwerpen die dicht bij me staan, liefde en relaties, politiek, mijn identiteit (Joods/Argentijns), seksualiteit en feminisme. 

video's
LIKE THIS ARTIST?
FOTOS
Dalit